Reportaje en el periódico de Melide «Cerne» en la edición del mes de Abril, en el que nuestro compañero voluntario Manuel Vázquez del convoy SOS UCRANIA relata el viaje de ayuda humanitaria que realizaron.

Reportaje en el periódico de Melide «Cerne» en la edición del mes de Abril, en el que nuestro compañero voluntario Manuel Vázquez del convoy SOS UCRANIA relata el viaje de ayuda humanitaria que realizaron.
O pasado mér-
cores 24 de marzo iniciou
unha viaxe á fronteira de
Polonia con Ucraína como
voluntario para transpor-
tar varios quilos de axu-
da humanitaria e traer 24
persoas refuxiadas. Unha
travesía que compartiu con
outros dez voluntarios e vo-
luntarias a través do Banco
de Alimentos Rías Altas da
provincia da Coruña.
Unha viaxe de difícil re-
torno, especialmente no
eido emocional, ao chegar
e despois de baleirar as fur-
gonetas coa axuda huma-
nitaria era o momento de
coñecer os novos compa-
ñeiros da travesía de volta,
“cando chegas e ves a toda
esa xente mirándote, es-
perando que sexan eles os
escollidos para irse aí em-
peza o coche de realidade”,
comenta Vázquez. Esas
persoas que conseguiron
fuxir da guerra poñen a súa
esperanza e desesperación
ao servizo de persoas vo-
luntarias que como Manuel
se acheguen a darlles unha
nova oportunidade, “cando
subiron ás furgonetas esta-
ban desencaixados”, sinala
o presidente de ASETEM
– CCA. Dende o momento
de partida máis de 3.000
quilómetros os separaban
da súa nova vida, deses lu-
gares onde podería comezar
de cero como son os conce-
llos de: Lugo, Camelle ou
Culleredo. Territorios onde
empezan outros novos re-
tos como aprender un idio-
ma diferente, coñecer outra
sociedade e unha cultura
nova e recuperarse, pouco
a pouco, das traumáticas
experiencias vividas no seu
país de orixe.278240936_2235873329884100_1627671589269243966_n

SoftwareONG.es