CONVENIO NOMINATIVO co CONCELLO DA CORUÑA

Recentemente asinamos o Convenio Nominativo co Concello da Coruña para o exercicio 2024.

O orzamento municipal recolle unha subvención de carácter nominativo a favor da nosa entidade por un importe de 50.000€ coa finalidade de financiar os gastos de funcionamento e mantemento da entidade ao longo do presente ano.


SoftwareONG.es